logo

Noutati

2007-2022 INMSS
Toate drepturile rezervate.

 

logo2

2007


 • ORDIN NR. 949 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale
 • ORDIN nr. 2144 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
 • HOTARARE nr. 1534 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
 • ORDIN nr. 2017/918 din 28.11.2007, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1781/CV 558 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
 • ORDIN nr. 717 din 7 septembrie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
 • ORDIN nr. 1166 din 2 iulie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si ai presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
 • Ordinul MSP 1081 / CNAS 639 pentru modificarea si completarea Ordinului MSP si al presedintelui CNAS nr.1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi
 • Ordinul Ministerului Sanatatii Publice 1080 - 20.06.2007 privind introducerea si utilizarea Clasificarii internationale si a bolilor de sanatate inrudite, Revizia 10, Modificarea Australiana
 • Ordinul CNAS 208/2007 pentru completarea Ordinului nr. 37/2007 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea
 • Ordinul CNAS 106/2007 pentru aprobarea utilzarii aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient in regim de spitalizare de zi - SpitalizareZi
 • Ordinul CNAS 26/2007 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice speciale, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale
 • Ordinul CNAS 37/2007 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea
 • Ordinul MSF 1782/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi (Anexa 1: Nomenclatorul investigatiilor de laborator; Anexa 2: FOCG; Anexa 3: Instructiuni FOCG; Anexa 4: FSZ; Anexa 5: Instructiuni FSZ; Anexa 6: SMDPC; Anexa 7: SMDPZ)
 • Ordinul MSF 1781/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007

2006

MS/CNAS

 • HG 1842 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
 • HG 1841 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate
 • O 1782/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi
 • O 1781/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
 • O 635/2006 pentru aprobarea organizarii si desfasurarii cursului de management spitalicesc, necesar în vederea ocuparii functiei de manager al spitalului public
 • O 544/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 86/2006 pentru aprobarea derularii programelor si subprogramelor de sanatate finantate din bugetul de stat în anul 2006
 • O 525/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare
 • O 466/2006 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii
 • O 415/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 86/2006 pentru aprobarea derularii programelor si subprogramelor de sanatate finantate din bugetul de stat în anul 2006
 • O 408/160/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare
 • O 385/161/2006 pentru aprobarea derularii programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate în anul 2006
 • O 204/2006 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 246/2005 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale
 • O 167/2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia "DRG National V4" si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si ne validate, solicitate spre revalidare
 • O 142/2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate
 • O 86/2006 pentru aprobarea derularii programelor si subprogramelor de sanatate finantate din bugetul de stat în anul 2006
 • O 54/2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia "DRG National V4" si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare
 • O 39/3/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Adresa 937/2006 privind modificarea tabelei de corespondenta (mapping) a procedurilor (raspuns la Adresa INCDS 3998/2005)

Guvern

 • HG 1842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
 • HG 1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate
 • OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • HG 374/2006 privind prelungirea aplicarii prevederilorHG 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 si ale HG 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala

Parlament

 • L 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

2005

MS/CNAS

 • O 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate
 • O 1259/238/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare
 • O 1226/2005 pentru aprobarea Metodologiei de analiza, evaluare si restructurare a unitatilor sanitare cu paturi in vederea prevenirii inregistrarii de noi datorii si decontarii obligatiilor restante la data de 31 mai 2005
 • O 1098/2005 privind introducerea unitara a codificarii bolilor conform clasificatiei internationale a maladiilor CIM, revizia 10 OMS, varianta cu 999 de coduri de boala pe formularul de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
 • O 817/13/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare
 • O 663/216/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, cu modificarile si completarile ulterioare
 • O 534/2005 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant
 • O 227/74/2005 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005
 • O 277/2005 privind regulile de validare a cazurilor externate si rapoartate in aplicatia "DRGNational V4" si metodologia de evaluare a cazurilor externate, raporate si nevalidate, solicitate spre validare
 • O 246/2005 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale
 • O 236/2005 pentru aprobarea Metodologiei de analiza, evaluare si restructurare a unitatilor sanitare cu paturi in vederea prevenirii inregistrarii de noi datorii si decontarii obligatiilor restante la data de 31 mai 2005
 • O 224/2005 privind desfasurarea activitatilor de monitorizare si control in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
 • O 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005
 • O 2/2005 privind regulile de validare a datelor clinice la nivel de pacient in vederea finantarii bazate pe caz rezolvat
 • Adresa CNAS 863/2005 privind modificarea tabelei de corespondenta (mapping) a diagnosticelor (raspuns la Adresa INCDS 3828/2005)
 • Adresa 146/2005 privind validarea pacientilor fara CNP pentru cazurile cu varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani

Guvern

 • HG 1747/2005 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 si ale Hotarârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiaza asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala
 • HG 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005

CCSS

2004

MS/CNAS

 • O 1625/2004 privind Studiul de evaluare a costurilor la nivel de pacient in spitale finantate pe baza de caz rezolvat
 • O 1624/2004 privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internationala a Maladiilor, varianta australiana, CIM-10-AM v.3, in spitalele si unitatile ambulatorii de specialitate din Romania
 • O 1623/2004 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectarii electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) in spitalele din Romania
 • O 1619/599/2004 privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, in perioada 2004-2005
 • O 1551/546/2004 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finantarii pe caz in spitalele din Romania in perioada 2005-2008
 • O 923/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de sanatate publica
 • O 862/2004 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului
 • O 159/2004 privind detaliul cheltuielilor efectuate lunar si trimestrial de unitatile sanitare cu paturi
 • O 88/2004 pentru modificarea si completarea OMSF 798/2002, privind introducerea in spitale a formularului Foaia de Observatie Clinica Generala
 • O 49/2004 privind introducerea certificatelor digitale calificate de semnatura electronica in spitalele/institutiile sanitare din Romania
 • O 3/2004 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 440/2003 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare de zi
 • Decizie 273/2004 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de asigurari de Sanatate nr.119 din 23.02.2004
 • Decizie 119/2004 pentru aprobarea regulilor de validare a cazurilor externate si raportate prin softul DRG National V3 si metodologia de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare

Guvern

 • OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania
 • OG 12/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare in sistemul sanitar
 • HG 1088/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sanatate si a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sanatate

2003

MS/CNAS

 • O 1193/892/2003 privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania, in perioada 2003-2004
 • O 440/2003 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare de zi
 • O 29/2003 privind introducerea colectarii electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) in spitalele din Romania
 • Ordinul 208/2003 privind aprobarea normativelor de personal

Guvern

 • OUG 48/2003 privind unele masuri in vederea intaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor in sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative

CCSS

 • Adresa /2003 privind completarea formularului "CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL" si "CENTRALIZATORUL PENTRU INCAPACITATEA TEMPORARA DE MUNCA"
 • Adresa /2003 privind bolnavii transferati in sectia (compartimentul) ATI
 • Adresa 208/2003 Exemplificari pentru a se lamuri problema spitalizarii pacientilor, care sunt transferati, in sectia (compartimentul) de A.T.I. (Revenire la circulara CCSSDM nr.43/16.01.2003).
 • Adresa 207/2003 Instructiuni in legatura cu o serie de probleme pe care le ridica numeroase unitati sanitare
 • Adresa 142/2003 Morbiditatea Spitalizata
 • Adresa 141/2003 Miscarea Zilnica in Spital

2002

MS/CNAS

Guvern:

Avocatul poporului

 • O 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

2001

MS/CNAS

 • O 635/2001 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii si codificarii structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unitatilor sanitare din Romania
 • O 630/4234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in anul 2002
 • O 457/2001 privind reglementarea denumirii si codificarii structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unitatilor sanitare din Romania
 • O 137/2001 pentru completarea Ordinului MS nr. 935/2000 privind aprobarea implementarii primei etape a proiectului de finantare a spitalelor bazata pe caz

Guvern

 • HG 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica
 • HG 717/2001 pentru aprobarea Strategiei privind participarea sectorului privat la imbunatatirea performantei sistemului sanitar din Romania (2001-2004)

Parlament

 • L 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • L 455/2001 privind semnatura electronica

2000

MS/CNAS

 • Acord /2000 Acord de colaborare intre MS, CNASS, MF, CM din Romania si Departamentul de Sanatate si Servicii Umane al SUA
 • O 935/2000 privind aprobarea implementarii primei etape a proiectului de finantare a spitalelor bazata pe caz

Guvern

 • HG 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitati de protectie speciala a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

 

 Stimati colaboratori,
Pentru cursul "Raportarea, contractarea si decontarea serviciilor spitalicesti", sesiunea On-line din 27- 29 nov. 2023 va anuntam ca locurile au fost ocupate. Pentru urmatoarea sesiune va vom tine la curent pe site-ul nostru www.drg.ro.

Stimati colaboratori,

 Echipa CRUEASS pune la dispozitia dvs. serviciul de grupare online RO DRG v1.
 Astfel spitalele pot transmite fisierul txt exportat din aplicatia DRGNational2015, pentru spitalizarea continua sau pentru spitalizarea de zi.
 Fisierul obtinut de spitale in urma gruparii online este returnat in format txt/csv, facilitand utilizarea acestora de catre beneficiari in scopul propriilor analize.
 Modalitatea efectiva de lucru pe site este descrisa intr-o maniera foarte usor de inteles pentru orice utilizator, fara a necesita cunostinte suplimentare in domeniul informatic.
 Acest instrument automat de clasificare online este singurul instrument validat in Romania care poate garanta 100% fidelitatea gruparii cazurilor de spitalizare continua in conformitate cu legislatia.
 Accesul la gruperul RO DRG v1 poate fi dobandit de catre doritori in baza unui abonament lunar, iar echipa CRUEASS asigura suportul tehnic necesar pentru utilizarea acestui instrument deosebit de util pentru a avea controlul clasificarii inainte ca datele sa fie transmise oficial catre CNAS.
 Doritorii unui astfel de abonament sunt rugati sa transmita cererea de acces grouper pe fax la numerele: 021 252 30 14 / 021 211 83 00 ori sa contacteze INMSS pentru clarificari la adrsa de e-mail info.drg@inmss.ro sau la tel 0212532084 / 0212532085.
 Model cerere acces:
  -Cerere acces grouper firme
  -Cerere acces grouper spital