logo

Noutati

2007-2022 INMSS
Toate drepturile rezervate.

 

logo2

2024

 • Ordin 481/2024 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicit? reconfirmarea.

2023

 • Ordin 3253/2023 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru

 • ORDIN nr. 516 din 30 iunie 2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • ORDIN nr. 1857 din 30 mai 2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

 • ORDIN nr. 1769 din 23 mai 2023 pentru completarea anexei nr. 22 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022

 • ORDIN nr. 200 din 29 martie 2023 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.

2022

 • ORDIN nr. 3838/998 din 21 decembrie 2022 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 - 2022, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021

 • Ordin nr. 924/2022 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • Ordin nr. 281/2022 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • ORDIN nr. 189 din 28 ianuarie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi
 • Ordinul nr. 40 din 20 ianuarie 2022 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea
 • Ordinul nr. 32 din 19 ianuarie 2022 pentru modificarea si completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Na?ionale de Asigurari de Sanatate nr. 1.068/627/2021
 • Ordinul nr. 85 din 14 ianuarie 2022 pentru modificarea si completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Na?ionale de Asigurari de Sanatate nr. 1.068/627/2021

2021

 • Ordinul 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea
 • Ordinul 456/2021 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

2020

 • ORDIN nr. 1161 din 25 noiembrie 2020 pentru completarea prevederilor Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • ORDIN nr. 514 din 28 martie 2020 pentru completarea prevederilor Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • ORDIN nr. 444 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • ORDIN nr. 474 din 20 martie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi
 • ORDIN nr. 403 din 13 martie 2020 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

2018

 • ORDIN nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.

 • HG. Nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019.

 • Ordin Nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019.

 • Ordin Nr. 401/835/2018 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.

2017

 • ORDIN 333 din 2017 prin care transmiterea datelor aferente activitatii lunii mai 2017 se prelungeste pana pe data de 07.06.2017 inclusiv.

 • ORDIN 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 - 2017

 • ORDIN nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • ORDIN nr. 365/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

2016

 • Ordinului nr. 932/2016 privind completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • ORDIN nr. 412 din 4 iulie 2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • ORDIN nr. 779 din 30 iunie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

 • ORDIN 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a HotarArii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 - 2017

 • HOTARARE nr. 432 din 16 iunie 2016 privind modificarea si completarea HotarArii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 - 2017

 • HOTARARE nr. 200 din 30 martie 2016 privind prorogarea pAna la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor HotarArii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, si pentru prelungirea pAna la data de 30 iunie 2016 a aplicarii prevederilor HotarArii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

 • HOTARARE nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

2015

 • ORDINUL nr. 1457 din 7 decembrie 2015 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea, data limita de raportare a activitatii aferente lunii decembrie 2015 este 5 ianuarie 2016.

 • ORDIN nr. 243 din 29 Aprilie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

 • Ordinul comun al ministerului sanatatii nr. 506/210/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

 • ORDIN nr. 208 din 9 aprilie 2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

2014

 • ORDIN nr. 1556 din 18 decembrie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

 • ORDIN nr. 863 din 15 decembrie 2014 privind completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

 • Ordinul nr. 863/15.12.2014 privind completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

 • Ordinul Nr.463 din 25.06.2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

 • ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

 • ORDIN nr. 723 din 19 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

 • Ordin 258/17.Apr.2014. Modificarile termenelor de raportare pentru transmiterea datelor aferente lunii aprilie 2014

2013


 • Ordin 609/2013 privind modificarea Ordinului 225/2013 privind formularele de raportare

 • ORDIN nr. 1.035 din 28 august 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

 • ORDIN nr. 1.033 din 28 august 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacientii acuti

 • ORDIN Nr. 225/29.04.2013 - pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special

 • ORDIN nr. 226 din 29 aprilie 2013 - privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea


 • ORDIN nr. 6 din 9 ianuarie 2013 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

20122011


 • Ordinul Presedintelui CNAS nr. 724/31.08.2011 pentru modificarea Ordinului Presedintelui CNAS nr.649/2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea, in curs de publicare
 • Ordinul 19/2011 privind completarea formularelor de raportare (codificarea categoriilor de asigurati)

2010


 • ORDIN nr. 1492 din 14 decembrie 2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010
 • CONTRACT-CADRU din 28 decembrie 2010 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
 • ORDIN nr. 1062 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea
 • ORDIN nr. 1490 din 14 decembrie 2010 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi
 • ORDIN nr. 1491 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.027/2010 privind introducerea si utilizarea clasificarii RO.vi.DRG
 • Ordinul MS/CNAS nr Nr. 265/408 privind Normele metodologice de aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale pentru anul 2010-09-17
 • Ordin NR. 672/03.08.2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale
 • ORDIN nr. 445/28.04.2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea.
 • ORDIN nr. 428/16.04.2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de serviii medicale - formulare unic epe tare, fara regim special.
 • Contractul Cadru 2010 - HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010.
 • ORDIN nr. 134/24/02/2010 - privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009.

2009


 • ORDIN nr. 416/428/31.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009.

2008


 • ORDIN NR. 99/12.02.2008 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea.


Arhiva documente legislative 2000-2007

 

 

 

 Stimati colaboratori,
Pentru cursul "Raportarea, contractarea si decontarea serviciilor spitalicesti", sesiunea On-line din 27- 29 nov. 2023 va anuntam ca locurile au fost ocupate. Pentru urmatoarea sesiune va vom tine la curent pe site-ul nostru www.drg.ro.

Stimati colaboratori,

 Echipa CRUEASS pune la dispozitia dvs. serviciul de grupare online RO DRG v1.
 Astfel spitalele pot transmite fisierul txt exportat din aplicatia DRGNational2015, pentru spitalizarea continua sau pentru spitalizarea de zi.
 Fisierul obtinut de spitale in urma gruparii online este returnat in format txt/csv, facilitand utilizarea acestora de catre beneficiari in scopul propriilor analize.
 Modalitatea efectiva de lucru pe site este descrisa intr-o maniera foarte usor de inteles pentru orice utilizator, fara a necesita cunostinte suplimentare in domeniul informatic.
 Acest instrument automat de clasificare online este singurul instrument validat in Romania care poate garanta 100% fidelitatea gruparii cazurilor de spitalizare continua in conformitate cu legislatia.
 Accesul la gruperul RO DRG v1 poate fi dobandit de catre doritori in baza unui abonament lunar, iar echipa CRUEASS asigura suportul tehnic necesar pentru utilizarea acestui instrument deosebit de util pentru a avea controlul clasificarii inainte ca datele sa fie transmise oficial catre CNAS.
 Doritorii unui astfel de abonament sunt rugati sa transmita cererea de acces grouper pe fax la numerele: 021 252 30 14 / 021 211 83 00 ori sa contacteze INMSS pentru clarificari la adrsa de e-mail info.drg@inmss.ro sau la tel 0212532084 / 0212532085.
 Model cerere acces:
  -Cerere acces grouper firme
  -Cerere acces grouper spital