RAPORT PRIVIND PERFORMANŢA SPITALULUI
         ĪN PERIOADA IANUARIE - MAI 2006
Right Arrow: Introducere
Right Arrow: Rezumat
Text Box: Indicatori de activitate clinică
Text Box: Indicatori de activitate clinică pe spital
Text Box: Anul curent
Text Box: Toate cazurile externate
Text Box: Cazurile externate din secţiile de acuţi
Text Box: Cazurile externate din secţiile de cronici
Text Box: Indicatori de activitate clinică pe secţie
Text Box: Anul curent
Text Box: Situaţie (valori indicatori)
Text Box: Note poziţie
Text Box: Note valoare
Text Box: Evoluţia lunară 
a principalilor indicatori ai activităţii clinice 
la nivel de spital
īn anul curent
Text Box: Toate cazurile externate
Text Box: Cazurile externate din secţiile de acuţi
Text Box: Cazurile externate din secţiile de cronici
Text Box: Bazinul de deservire
īn anul curent
Text Box: Toate cazurile externate
Text Box: Cazurile externate din secţiile de acuţi
Text Box: Cazurile externate din secţiile de cronici
Text Box: Morbiditatea spitalizată
Text Box: Morbiditatea spitalizată
- categorii majore de diagnostic (CMD) -
Text Box: Anul curent
Text Box: Volum (număr cazuri)
Text Box: Distribuţia pe secţii a cazurilor unei CMD
Text Box: Distribuţia pe CMD a cazurilor unei secţii
Text Box: Morbiditatea spitalizată
- grupe de diagnostic (DRG) -
Text Box: Anul curent
Text Box: Volum (număr cazuri)
Text Box: Distribuţia pe secţii a cazurilor unei DRG
Text Box: Distribuţia pe DRG a cazurilor unei secţii
Text Box: Calitatea datelor
Text Box: Anul curent
Text Box: Pe spital
Text Box: Pe secţii
Text Box: MONITORIZARE
Text Box: Variaţii indicatori de activitate clinică
Text Box: Toate cazurile externate
Text Box: Cazurile externate din secţiile de acuţi
Text Box: Cazurile externate din secţiile de cronici
Text Box: Variaţii indicatori de calitate a datelor
Text Box: Toate cazurile externate